19
IUN.
2018

INVITAȚIE

 

 

Cod SMIS proiect:106415

Axă prioritară: Educaţie şi competenţe

Titlu proiect: EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE

 

INVITAȚIE

Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea, în calitate de beneficiar a proiectului, ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE”  POCU Mysmis 2014+:106415, vă invită să luați parte la Conferința de lansare a proiectului, care va avea loc în data de 22 iunie 2018, orele 9.30, la Pensiunea Laguna din Focșani.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Programul ,,Scoala pentru toti”. Axa prioritara :  Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului:

Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin adoptarea unor planuri de acțiune și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, pentru componenta de A Doua Sansă și de tip ADS utilă pentru 76 persoane și pentru componenta preventivă destinată pentru 515 preșcolari și elevi din cursul preprimar, primar și gimnazial, într-o alternativă deschisă și incluzivă de educație, cu implicarea a 115 cadre didactice perfecționate profesional în proiect.

La Conferința de lansare sunt invitați să participe reprezentanți ai beneficiarului,  ai școlilor implicate în proiect, autorități publice locale, mass-media, precum și alte persoane interesate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul proiectului: www.dinnoulascoala-ccdvn.ro, email: 106415@gmail.com

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastra la adresa de email 106415@gmail.com, sau la tel.  0724449492.

 

Manager de proiect,

STANOIU STELA

 

Descărcați fișierul

Lăsați un mesaj

*

captcha *