20
SEPT.
2018

Apel pentru selecția formatorilor în proiectul POCU, cu titlul, „Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, Contract POCU/74/6/18/ Mysmis+: 106415, pentru programul de formare: ,,Educaţia incluzivă prin colaborarea şcoală-comunitate”

      Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6: ,,Educatie si competente” POCU/74/6/18 Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” Titlul Proiectului: ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZAT
Mai mult →