20
SEPT.
2018

Apel pentru selecția formatorilor în proiectul POCU, cu titlul, „Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, Contract POCU/74/6/18/ Mysmis+: 106415, pentru programul de formare: ,,Educaţia incluzivă prin colaborarea şcoală-comunitate”

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: ,,Educatie si competente”

POCU/74/6/18

Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Titlul Proiectului: ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE

Cod MySMIS+: 106415

 

Apel pentru selecția formatorilor în proiectul POCU, cu titlul, „Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, Contract POCU/74/6/18/ Mysmis+: 106415,  pentru programul de formare: ,,Educaţia incluzivă prin colaborarea şcoală-comunitate”

 

În vederea derularii acestor programe in cadrul proiectului „Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, Casa Corpului Didactic Vrancea organizează, în perioada 21.09.2018 – 26.09.2018, selecția formatorilor care doresc să propună suport de curs pentru programul de formare: ,,Educaţia incluzivă prin colaborarea şcoală-comunitate” .

În acest scop este invitat să participe la selecție personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar și universitar din toată țara.

Continutul dosarului de inscriere:

-Cerere

-CV (in format Europass) semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi insoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator

-diploma de licență

-certificatul de formator ANC

-Carte de identitate

-Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

-Certificat naștere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

-Certificat naștere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular)

-Suport de curs (cu respectarea Legii drepturilor de autor) pentru programul solicitat

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Criterii de selecție (doar pentru) personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar:

Selecția cadrelor didactice pentru corpul de formatori se va face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate.

Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– studii universitare cu diplomă de licență;

– cel puțin gradul didactic II;

– demonstrează experiența ca formator (5-10 ani);

– deține certificat de formator;

– vechime de minim 6 ani în învățământ;

– calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;

– calificativ ”Foarte bine” în ultimii 4 ani

– relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile MEN

Competențe solicitate: competențe de planificare a activității de formare, competențe de organizare a activității de formare, competențe de evaluare, competențe de comunicare

 

Calendar depunere oferte

Denumire etapă Dată de realizare
Publicarea anunțului de intenție 20.09.2018
Depunerea dosarelor de candidatură 21.09.2018 – 26. 09.2018
Evaluarea ofertelor și publicarea rezultatelor 28.09.2018
Recepționarea contestațiilor – dacă este cazul 01.10.2018
Evaluarea contestațiilor 02.10.2018
Publicarea raportului de selecție 04.10.2018

Ofertele vor fi transmise în plic închis, sigilat, prin poștă, curier sau depunere personală la următoarea adresă: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, Str. Eroilor, Nr. 2, Focșani, Vrancea.

Dosarele se pot depune in intervalul orar  9-16,  la  Serviciul biblioteca, persoana de contact: manager de proiect STANOIU STELA

Informatii suplimentare, la adresa de mail: stela_sebe@yahoo.com

 

Descărcați fișierul

Lăsați un mesaj

*

captcha *