04
IAN.
2019

Anunț selecție grup țintă Şcoala Gimnazială ”Dr. Ilie Pavel”

Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel” organizează pentru realizarea Grupului Țintă  în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: ,,Educatie si competente”, POCU/74/6/18, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ
Mai mult →