28
MART.
2019

Derulare cursuri proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6: ,,Educație și competențe” POCU/74/6/18 Componenta 1: Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” Titlul Proiectului: ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” Cod MySMIS+: 106415
Mai mult →