25
FEB.
2021

Activitățile remediale școlare

Reducerea  decalajelor educaționale în rândul elevilor prin realizarea de actvități personalizate

 

Tipuri de activități :

  – copiii sunt sprijiniţi în efectuarea asistată a temelor

– în activităţi de recuperare şcolară a conținuturilor

–  ameliorarea a dificultăţilor în învăţare în rândul elevilor

-activități de consolidare a conținuturilor însușite

-activități de consiliere școlară pentru elevi și părinți

 

Pași de urmat in activitatile remediale

 • Realizarea unei evaluări inițiale și stabilirea nivelului de achiziții pentru elevii cu rezultate școlare slabe
 • Identificarea grupului țintă în rândul elevilor care care nu au atins nivelul proiectat al competențelor sau sunt necesare măsuri de consolidare a achizitiilor fundamentale
 • Studierea traseului educațional pentru fiecare beneficiar al programului identificându-se stilul de invățare favorabil
 • Proiectarea și realizarea programului periodic de educație remedială în funcție de particularitățile beneficiarului
 • Identificarea mijloacelor , metodelor și priorităților de acțiune cu cele mai bune rezultate
 • Realizarea programului școlar de intervenție
 • Motivarea elevilor și părinților din grupul țintă , în vederea participării la activitățile de remediere si consolidare
 • Monitorizarea evoluției școlare a beneficiarilor
 • Îmbunătățirea mijloacelor și metodelor utilizate , dacă este cazul
 • Asigurarea feed-back-ului pentru elevi și părinți
 • Evaluarea periodică a progresului școlar și reducerea decalajelor

Așteptări

 • Îmbunătățirea succesului școlar în situații și medii școlare defavorizate prin :
 • Achiziții educaționale corespunzătoare competentelor vizate de programele școlare si profilului elevului absolvent al învățământului gimnazial
 • Creșterea frecvenței elevilor și diminuarea abandonului școlar

 

Lăsați un mesaj

*

captcha *