23
OCT.
2023

Sustenabilitate proiect ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate”. My smis 106145 Octombrie 2023

  Programul Consfătuirii bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Vrancea Activități derulate de  Casa Corpului Didctic ,,Simion Mehedinți ” Vrancea și de partenerii asociați ai proiectului. La nivelul Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea
Mai mult →