23
OCT.
2023

Sustenabilitate proiect ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate”. My smis 106145 Octombrie 2023

 

Programul Consfătuirii bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Vrancea

Activități derulate de  Casa Corpului Didctic ,,Simion Mehedinți ” Vrancea și de partenerii asociați ai proiectului.

La nivelul Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea s-au derulat cursuri De Mentorat didactic , în cadul cursului acreditat –MENTORAT DIDACTIC – 60 de ore, 15 credite. ACREDITAT OMEC de acreditare/data: 4925/10.08.2020.

În anul 2023 au fost formate 3 grupe de cursanți.

De asemenea s-a derulat cursul ,,A doua şansă în educație”. Curs avizat. Și la acest curs s-au format cadre didactice în 3 grupe de cursanți. Cursurile au fost incluse in oferta de formare a Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea.

Toate acestea au fost promovate pe site-ul Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți ” Vrancea. https://www.ccdfocsani.ro/

Cursul acreditat în cadrul proiectului ,, Educaţie incluzivă prin colaborarea şcoală-comunitate” a fost inclus în Oferta CCD din anul şcolar 2021-2022 şi 2022-2023.

La nivelul judeţului Vrancea au finalizat cursurile CRED 1500 de cadre didactice, iar cursurile PROF 3 şi PROF 4 -56 cadre didactice.

Angajaţii CCD sunt membri în echipele de proiect CRED şi PROF.

 

Şcoala Vizantea Răzăşească

Proiecte: POCU ,, Servicii integrate pentru incluziune sociala in comuna Vizantea Livezi “ cu program ,, Școală dupa scoala ” finalizat in septembrie 2023. Proiecul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Vizantea și Școala Gimnazială Vizantea Răzășească

 

,, Vino la școală! Schimba- ti destinul!

Proiect Grant SEE si Norvegiene,Parteneriat ISJ Vrancea  cu ISJ Covasna, scop reducerea abandonului scolar,cu 3 grupe( primar,gimnaziu,CES), cu finalizare in noiembrie 2023,durata 3 ani.

 

Cadre didactice din Școala Gimnazială Vizantea participante la cursuri

Cursuri: CRED – 11 persoane si PROF III – 9 persoane.

 

Școala Gimnazială ,,Dr, Ilie Pavel” Rm Sărat

Proiectul  “Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”

POCU /717/5/1/145855. Termen finalizare proiect sfârşitul anului 2023

https://dlrc-rmsarat.ro/obiective/

Partener şi Şcoala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Rm Sărat. De aici au participat  50 de elevi la activităţi de tip ,,Şcoală după şcoală”, iar dintre cei care au absolvit A doua şansă, din cadrul proiectului ,,Educaţie incluzivă pentru şcoli defavorizate” au urmat cursuri de calificare.

Tot Şcoala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Rm Sărat are în derulare Proiectul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS)- runda 1, cu finanţare din Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă. De aici sunt implicaţi foarte mulţi elevi, din grupul ţintă de la proiectul

,,Educaţie incluzivă pentru şcoli defavorizate”. Care continuă studiile şi sunt sitimulaţi să continue studiile, primind masă caldă şi activităţi de ,,Şcoală după şcoală”

La nivelul judeţului Vrancea au finalizat cursurile CRED 1500 de cadre didactice, iar cursurile PROF 3 şi PROF 4 -56 cadre didactice.

Angajaţii CCD sunt membri în echipele de proiect CRED şi PROF.

 

Material prezentat la Consfătuirea bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști din județul Vrancea

20 Octombrie 2023

STĂNOIU STELA

 

Lăsați un mesaj

*

captcha *