Activități

 A.1. Managementul proiectului

Subactivitatea A.1.Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului

Subactivitatea A.1.2. Managementul financiar-contabil al proiectului

Subactivitatea A.1.3 Achizitii

Subactivitatea A.1.4. Audit financiar

A.2. Informare si publicitate

A Subactivitatea A. 2.1 Conferinţa de lansare si finală

Subactivitatea A.2.2 Crearea unui website de prezentare proiect cu postari lunare

Subactivitatea A.2.3 Achizitionare si distribuirea materialelor publicitare aferente proiectului

A.4. Configurarea a 3 Centre integrate ,,Educatie incluziva pentru toti”

A Subactivitatea A. 4.1.Formarea echipelor suport pentru Centre integrate

Subactivitatea A.4.2.Evaluarea psihosocioeducationala initiala a copiilor/elevilor/adultilor din grupul tinta;

Subactivitatea A.4.3. Stabilirea nevoilor de sustinere materiala si prin resurse de invatare pentru grupurile tinta

Subactivitatea A.4.4. Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare derularii activitatilor

A Subactivitatea A.4.5. Organizarea si derularea managementului personalizat de caz pe baza Planurilor individuale de interventie

Activitate: A.5. Dezvoltarea si furnizarea educatiei remediale si a masurilor de prevenire in Centrele integrate ,,Educatie incluziva pentru toti”

Subactivitatea A.5.1. Activitati extracurriculare pentru prescolari „Competente cheie prin joc la gradinita”

 Subactivitatea A.5.2. Derularea activitatilor de prevenire a parasirii timpurii a scolii cu 2 componente: sprijin in pregatirea temelor si recuperarea invatarii scolare; activitati extracurriculare

 Subactivitatea A.5.3. Furnizarea programelor de ADS de nivel primar si gimnazial, inclusiv activitati extracurriculare. Evaluarea perfomantelor.

Subactivitatea A.5.4. Derularea unor activitati comune: prescolari-scolari, scolari din clasa a 4-a – elevi din clasa a 5-a pentru familiarizarea cu exigentele programului scolar din clasa a 5-a;

Subactivitatea A.5.5. Scoala/Gradinita de vara ”Mesagerii schimbarii” pentru tinerii si elevii din grupul tinta.

Activitate: A.6. Diversificarea si furnizarea serviciilor de consiliere a grupului tinta/ parintilor pentru intelegerea importanei educatiei/interventiei timpurii si sprijinirea acestora pentru finalizarea invatamantului obligatoriu

Subactivitatea A.6.1. Activitati saptamanale de consiliere pentru copii/elevi/adulti

Subactivitatea A.6.2. Ateliere lunare de educatie parentala pentru parintii/tutorii elevilor/copiilor din grupul tinta.

Activitate: A.7. Acordarea de sprijin material grupului tinta

Subactivitatea A.7.1. Distribuirea de burse si subventii (pachete educationale si gustari calde/reci)

Activitate: A.8. Program de formare si perfectionare a personalului didactic pentru o educatie incluziva

Subactivitatea A.8.1. Stabilirea grupelor pentru cursul de formare si pentru workshopurile tematice oferite

Subactivitatea A.8.2. Proiectarea, acreditarea si implementarea unui program de formare ”Educatia incluziva prin colaborarea scoala-comunitate”

Subactivitatea A.8.3. Derularea de workshopuri tematice pentru formarea de competente transversale si workshopuri pentru cresterea capacitatilor profesionale ale echipelor manageriale din scoli;

Subactivitatea A.8.4. Furnizarea mentoratului didactic pentru echipele de specialisti privind utilizarea elementelor de formare in activitatile cu elevii din grupurile tinta

Subactivitatea A.8.5. Evaluare si follow-up al participantilor la sesiunile de formare; monitorizare si evaluarea eficientei workshopurilor tematice

Activitate: A.9. Activitati pentru dezvoltarea Parteneriatuluu Scoala-comunitate-parinti si a retelelor de parteneriat intre scolile din proiect

 Subactivitatea A.9.1. Activitati de comunicare si constientizare locala pentru constituirea de retele comunitare suport

(8 Iulie 2018 – 7 Mai 2021)

Subactivitatea A.9.2. Constituirea retelei comunitare si realizarea de activitati educationale integrate pentru prevenirea abandonului si parasirii timpurii a scolii.

  • Iulie 2018 – 7 Mai 2021)

 Subactivitatea A. 9.3.Workshop-uri de transfer

(8 Iulie 2018 – 7 Mai 2021)