Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

Activități

 A.1. Managementul proiectului

Subactivitatea A.1.Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului

Subactivitatea A.1.2. Managementul financiar-contabil al proiectului

Subactivitatea A.1.3 Achizitii

Subactivitatea A.1.4. Audit financiar

A.2. Informare si publicitate

A Subactivitatea A. 2.1 Conferinţa de lansare si finală

Subactivitatea A.2.2 Crearea unui website de prezentare proiect cu postari lunare

Subactivitatea A.2.3 Achizitionare si distribuirea materialelor publicitare aferente proiectului

A.4. Configurarea a 3 Centre integrate ,,Educatie incluziva pentru toti”

A Subactivitatea A. 4.1.Formarea echipelor suport pentru Centre integrate

Subactivitatea A.4.2.Evaluarea psihosocioeducationala initiala a copiilor/elevilor/adultilor din grupul tinta;

Subactivitatea A.4.3. Stabilirea nevoilor de sustinere materiala si prin resurse de invatare pentru grupurile tinta

Subactivitatea A.4.4. Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare derularii activitatilor

A Subactivitatea A.4.5. Organizarea si derularea managementului personalizat de caz pe baza Planurilor individuale de interventie

Activitate: A.5. Dezvoltarea si furnizarea educatiei remediale si a masurilor de prevenire in Centrele integrate ,,Educatie incluziva pentru toti”

Subactivitatea A.5.1. Activitati extracurriculare pentru prescolari „Competente cheie prin joc la gradinita”

 Subactivitatea A.5.2. Derularea activitatilor de prevenire a parasirii timpurii a scolii cu 2 componente: sprijin in pregatirea temelor si recuperarea invatarii scolare; activitati extracurriculare

 Subactivitatea A.5.3. Furnizarea programelor de ADS de nivel primar si gimnazial, inclusiv activitati extracurriculare. Evaluarea perfomantelor.

Subactivitatea A.5.4. Derularea unor activitati comune: prescolari-scolari, scolari din clasa a 4-a – elevi din clasa a 5-a pentru familiarizarea cu exigentele programului scolar din clasa a 5-a;

Subactivitatea A.5.5. Scoala/Gradinita de vara ”Mesagerii schimbarii” pentru tinerii si elevii din grupul tinta.

Activitate: A.6. Diversificarea si furnizarea serviciilor de consiliere a grupului tinta/ parintilor pentru intelegerea importanei educatiei/interventiei timpurii si sprijinirea acestora pentru finalizarea invatamantului obligatoriu

Subactivitatea A.6.1. Activitati saptamanale de consiliere pentru copii/elevi/adulti

Subactivitatea A.6.2. Ateliere lunare de educatie parentala pentru parintii/tutorii elevilor/copiilor din grupul tinta.

Activitate: A.7. Acordarea de sprijin material grupului tinta

Subactivitatea A.7.1. Distribuirea de burse si subventii (pachete educationale si gustari calde/reci)

Activitate: A.8. Program de formare si perfectionare a personalului didactic pentru o educatie incluziva

Subactivitatea A.8.1. Stabilirea grupelor pentru cursul de formare si pentru workshopurile tematice oferite

Subactivitatea A.8.2. Proiectarea, acreditarea si implementarea unui program de formare ”Educatia incluziva prin colaborarea scoala-comunitate”

Subactivitatea A.8.3. Derularea de workshopuri tematice pentru formarea de competente transversale si workshopuri pentru cresterea capacitatilor profesionale ale echipelor manageriale din scoli;

Subactivitatea A.8.4. Furnizarea mentoratului didactic pentru echipele de specialisti privind utilizarea elementelor de formare in activitatile cu elevii din grupurile tinta

Subactivitatea A.8.5. Evaluare si follow-up al participantilor la sesiunile de formare; monitorizare si evaluarea eficientei workshopurilor tematice

Activitate: A.9. Activitati pentru dezvoltarea Parteneriatuluu Scoala-comunitate-parinti si a retelelor de parteneriat intre scolile din proiect

 Subactivitatea A.9.1. Activitati de comunicare si constientizare locala pentru constituirea de retele comunitare suport

(8 Iulie 2018 – 7 Mai 2021)

Subactivitatea A.9.2. Constituirea retelei comunitare si realizarea de activitati educationale integrate pentru prevenirea abandonului si parasirii timpurii a scolii.

  • Iulie 2018 – 7 Mai 2021)

 Subactivitatea A. 9.3.Workshop-uri de transfer

(8 Iulie 2018 – 7 Mai 2021)