Despre proiect

,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” – POCU/74/6/18, Cod SMIS proiect:106415

Beneficiarul proiectului este Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea.

Obiectivul general va fi realizat prin actiuni integrate de facilitare a accesului la educatie, furnizarea competentelor de baza si a abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 66 de persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile, care nu mai sunt inregistrate intr-o forma de invatamant si au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite (învăţământul primar/gimnazial), prin masuri de personalizare a ofertei educationale, de crestere a flexibilitatii si de imbunatatire a calitatii educatiei la nivelul institutiilor de invatamant din Adjud si Marasesti, precum si prin cresterea motivatiei pt educatie pentru 515 de prescolari/elevi cu dificultati de adaptare scolara si risc de parasire timpurie a scolii.

Totodata, 115 cadre didactice si specialisti din personalul implicat in dezvoltarea programelor de „A doua sansa” si Scoala dupa scoala vor fi formati pentru flexibilizarea si adaptarea metodelor de educatie incluziva prin integrarea principiilor privind egalitatea de sanse, nediscriminarea şi respectul diversităţii. Prin rezultatele proiectului, va creste capacitatea de ocupare si sansele de integrare profesionala a persoanelor care au parasit timpuriu scoala, concomitent cu diminuarea riscului acestora de somaj. Prin metodologia si solutiile integrate elaborate in cadrul proiectului, va creste capacitatea comunitatilor locale de interventie si monitorizare a riscurilor privind fenomenul parasirii timpurii a scolii. Totodata, vor fi create parteneriate de tip scoala-comunitate-parinti/elevi cu o mai buna intelegere de catre parinti a importantei educatiei timpurii si a rolului lor in cadrul acesteia.

Prin obiectivele sale proiectul vizeaza 2 directii de actiune aflate in raport de complementaritate: 1. Directia remedial/corectiva: se adreseaza persoanelor care parasesc timpuriu scoala (copiilor si adultilor) inainte de finalizarea studiilor obligatorii, respectiv personalului responsabil de totalitatea actiunilor ce contribuie la prevenirea fenomenului de abandon scolar; 2. Directia preventiva: include mai multe categorii de elevi si prescolari, reprezentand o agregare complexa a majoritatii factorilor semnificativi din jurul copilului, care ii pot afecta parcursul educational. In primul rand, este vizat insusi prescolarul/elevul care se afla in situatia de risc: se depun toate eforturile pentru a fi introdus, adaptat si mentinut in programele de educatie specifice varstei. Aceasta actiune se realizeaza prin sprijin psihologic, pedagogic, includerea copilului in activitati attractive, personalizate, ajutor la teme etc. De asemenea, se urmareste sursa potentialelor riscuri: mediul de trai si familia. Parintii vor primi consiliere si sprijin educational pentru a constientiza si sprijini evolutia educativa a copilului lor.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

Proiectul are o durata de 36 de luni (08.05.2018-07.05.2021), valoarea totală fiind 5.072.565,76 lei, din care asistență financiară nerambursabilă: 4.311.680,90 lei și contribuție solicitant: 760.863,86 lei.